ISKRCAJ

  • Ukupni iskrcaj plivarica (2015): 59.757,69 tLINKOVI
TESTNE APLIKACIJE

Testne aplikacije služe za testiranje i edukaciju i nisu namijenjene za unošenje službenih podataka. Svi podaci koji se unose ne ostvaruju prava niti obaveze temeljem odredbi Zakona o morskom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih temeljem njega.

©2008 - 2015 Ministarstvo poljoprivrede. Sva prava pridržana. [RW1]