Ovaj sustav je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

TESTNE APLIKACIJE

Testne aplikacije služe za testiranje i edukaciju i nisu namijenjene za unošenje službenih podataka.
Svi podaci koji se unose ne ostvaruju prava niti obaveze temeljem odredbi Zakona o morskom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih temeljem njega.

© 2008 - 2015. Ministarstvo poljoprivrede. Sva prava pridržana.