Što je novo

11.3.2024.

Izmjena mjesečnog očevidnika za uzgoj školjkaša

Na Portalu, pod modulom Akvakultura,Školjke – NOVO omogućena je nova funkcionalnost za olakšano ispunjavanje podataka za vrstu kamenica. U svakoj radnji (nasad, kontrola rasta, prodaja, prijenos, gubitci, gdje se upisuje i pojavljuje podatak o količini u komadima i kilogramima za kamenice sada više nije potrebno upisivati količine u kg već je dovoljno upisati količinu u komadima i veličinu školjke i sustav sam izračunava težinu u kg.

Sektor je napravio analizu za izračun te je temeljem nje izrađen algoritam koji automatski radi obračun prema niže navedenim pravilima

Izračun:

veličina do 1 cm 220 komada za 1 kg

veličina od 1 do 3 cm 90 komada za 1 kg

veličina od 3 do 5 cm 35 komada za 1 kg

veličina od 5 cm 16 komada za 1 kg


Znači, ako je netko npr. prodao 150 komada kamenice veličine > od 5 cm to je: 150/16=9,37 kg - podatak o količini kg se automatski upisuje

Ako je netko nasadio 2.500 komada od 1 do 3 cm to je: 5.500/90=61,11 kg - podatak o količini kg se automatski upisuje

Također, u svim očevidnicima u 2023.godini napravljene su izmjene izračuna  za sve podatke koji se odnose na kamenice kako bi svim uzgajivačima na isti način bile unesene količine u kilogramima.


11.5.2023.

Krajem pandemije maksimalna prodaja s plovila vraćena na 398,17 eura (3000 kn)

Ovim putem vas obavještavamo da sukladno odluci Vlade RH o proglašenju prestanka epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 više nije moguća prodaja cjelokupnog ulova s ribarskih plovila te ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 398,17 eura (3.000,00 kuna) dnevno po povlastici.

Molimo da se pridržavate navedenih odredbi.


12.4.2023.

Izmijenjene kategorije veličine, prezentacije i prezervacije u prodajnim listovima

Zbog usklađivanja s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva, na Portalu gospodarskog ribarstva u dijelu izrade Prodajnih listova 11.4.2023. izmijenjene su kategorije veličine, prezentacije i prezervacije na sljedeći način:

 • više nije moguće unijeti kategorije veličine za sve vrste i unos mora biti u skladu s Prilogom II. Uredbe,
 • za prezentaciju i prezervaciju moguće je unijeti samo određene kategorije

Poveznica na navedenu Uredbu


20.3.2023.

PAŽNJA – dodatna uputa za popunjavanje prodajnih listova!

Molimo prve kupce koji su registrirani kao ovlaštenici povlastica, ugostitelji i ribarnice (ili u nekoj od kombinaciji navedenih kategorija) da prilikom upisivanja jedinične cijene u prodajne listove, upisuju cijene po kojima ribu kupuju od ribara, a ne cijene po kojima prodaju krajnjim potrošačima.
Naime, prodajni listovi služe upisivanju cijene iz prve prodaje i koriste se u administrativne i statističke svrhe te upisivanje pogrešne cijene utječe na različite pokazatelje.


22.2.2023.

OBAVIJEST – AKVAKULTURA ŠKOLJKAŠI

U modulu Akvakultura, podmodulu Izvještaji Školjke -NOVO dodan je novi izvještaj koji omogućava mjesečni pregled gubitaka u tabličnoj formi. Izvještaj funkcionira po principu filtriranja podataka, tako da se u filter upiše npr. godina, broj dozvole i vrsta i u tablici se prikažu svi podaci iz mjesečnih očevidnika u kojima su bili uneseni gubitci za tu godinu za određenu vrstu, a suma svih filtriranih podataka je vidljiva pod UKUPNO.
Na isti način se može filtirirati i izvještaj o prodaji da bi se dobila ukupna prodaja neke vrste u određenoj godini po lokaciji ili dozvoli tako da se isti može koristi za unos podataka u godišnji očevidnik.


19.1.2023.

OBAVIJEST – MJESEČNI OČEVIDNIK ZA ŠKOLJKAŠE

Obavještavamo Vas da je ovdje na Portalu gospodarskog ribarstva u modulu Akvakultura, podmodul školjke-NOVO postavljena nova verzija mjesečnog očevidnika za školjkaše.
Nove funkcionalnosti su:

 • Ne može se otvoriti dva očevidnika u istom trenutku, stoga upozoravamo da ukoliko niste završili očevidnik za prosinac ne otvarajte očevidnik za siječanj 2023. godine.
 • Prilikom otvaranja mjesečnog očevidnika prvi obvezni korak je KONTROLA RASTA ŠKOLJKE koju je potrebno napraviti kako bi se otključale ostale funkcionalnosti (prodaja, gubitci, prijenos) očevidnika koje su i prije postojale. Cilj je da u Kontroli rasta školjke za sve nasade koji su trenutno na stanju procjenjujete njezin rast (povećanje mase u kg) kroz vrijeme, što do sada nije bilo moguće. Za sve nasade koji trenutno postoje na uzgajalištu potrebno je unijeti Kontrolu rasta s podacima o veličini školjke i (veličina ne može biti manja od postojeće) i procjenu % za koliko se povećala količina tog nasada u odnosu na stanje koje je trenutno evidentirano u sustavu.
 • U Kontroli rasta omogućena je funkcionalnost ZAVRŠETAK NASADA koja se primjenjuje kada je cijeli nasad potrošen i više ga nema na stanju te se označi u Kontroli rasta da je nasad završen i više za taj nasad ne može se raditi prodaja niti drugi izlazi i nasad će biti jedino vidljiv kao završen.
 • Za dagnju se više ne izražava količina u komadima već isključivo u kilogramima.
Također na PGR-u se možete naći Priručnik školjke - NOVO gdje su opisane sve nove funkcionalnosti i način unosa podataka.

Godišnji očevidnici će biti otvoreni i unos će biti omogućen 31.01.2023.

Za sva pitanja možete nam se obratiti putem e-maila: akvakultura@mps.hr


1.9.2021.

Ukidanje upravnih pristojbi od 35,00 kuna

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/2021) od 1. rujna 2021. godine na zahtjeve, molbe, prijedloge prijave i druge podneske te za rješenja za koje nije uredbom propisana druga pristojba, pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave. Slijedom Uredbe, na zahtjeve i donošenje rješenja o registraciji prvih kupaca, za odobrenje vaganja kapetana na koći ili plivarici za registraciju izvoznika kao i za izmjenu podataka prvog kupca, više ne postoji obveza uplate upravne pristojbe.


26.10.2020.

Onemogućena izrada prodajnih listova iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, osim u slučaju vaganja na plovilu!

Sukladno Pravilniku o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima (NN br. 50/19 i 47/20), za vaganje proizvoda ribarstva zadužen je PRVI KUPAC ili kapetan na koći ili plivarici. Prvi kupac također može za vaganje ovlastiti i drugu fizičku ili pravnu osobu pa osoba koja je vagala ne mora biti djelatnik tvrtke, nego ribar, transporter ili netko treći, no u tom slučaju ovlašćuje ga za unos podataka putem pozivnice.
Zbog određenog broja prodajnih listova koji su rađeni iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, što nije u skladu s Pravilnikom, na PGR-u je od danas onemogućena izrada prodajnih listova iz tuđih vaganja.

Podsjećamo, u tu svrhu i postoje pozivnice, koje prvi kupac može poslati fizičkoj ili pravnoj osobi da važe u njegovo ime, a ukoliko se važe za drugu tvrtku, bitno je da u vaganju stoji ime te tvrtke. U slučaju nejasnoća, molimo vas da više pročitate u uputama gore desno.


21.8.2020.

Izmjena naziva ribolovnih alata u službenim dokumentima

Od dana 20.08.2020. u službene dokumente više nije moguće upisivati određene vrste ribolovnih alata koji nisu propisani Zakonom o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega. Vrste ribolovnih alata koje više nije moguće upisivati su: sve jednostruke i trostruke mreže prema pojedinačnim nazivima osim mreže listarice, obalna povlačna mreža – koćica, potegača srdelara – ljetna trata, potegača igličara, kogol, strašin, odmet kančenica povlačni povraz (panula), plivajući povrazi (tunje samice), povraz s kukom za lov glavonožaca, ludar, zagonica, fružata, alati za sakupljanje drugih morskih organizama, obalne mreže potegače, mreža potegača trata – ciplarica i dredže.
Umjesto gore navedenih mreža stajaćica potrebno je upisati jednu od ponuđenih mreža stajaćica:

 • jednostruke mreže stajaćice – GNS
 • trostruke jednopodne mreže stajaćice – GTR
 • trostruke dvopodne mreže stajaćice – GTN
Umjesto alata „ludar, zagonica i fružata“ potrebno je upisati ribolovni alat „tramata – OTH L“, umjesto „odmeta kančenice povlačnog povraza (panule)“ potrebno je upisati „povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) – LHP“, a „alate za sakupljanje drugih morskih organizama“ mijenja „priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama – OTH A“.


19.8.2020.

Važno! Dovršavanje bar koda za tunu ili igluna stavljanjem u maloprodaju te pregled podataka o ribi na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba

Zbog grešaka koje se znaju događati tijekom ispunjavanja podataka o sljedivosti tune ili igluna, još jednom molimo korisnike da pročitaju kratke upute ili kompletni priručnik. Također Vas upozoravamo na dva detalja:

 • Put bar koda završava tek kada se za bar kod izabere opcija da se pošalje u maloprodaju ili u inozemstvo. Kako bi se bar kod mogao poslati u maloprodaju potrebno je prilikom registracije naznačiti da korisnik ima maloprodajni objekt (ribarnica, restoran) te unijeti u Sljedivost -> Moji maloprodajni objekt podatke o objektu.
 • Podaci o ribi u bar kodu mogu se pratiti na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba gdje je potrebno upisati serijski broj bar koda ili ga skenirati, no bit će vidljivi tek od trenutka kada je bar kod završio svoj put, odnosno kada se bar kod putem sustava sljedivosti pošalje u maloprodaju ili inozemstvo


2.1.2020.

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u.

Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 ZAGREB