Što je novo

02.01.2020.

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u.

Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 ZAGREB

16.12.2019.

VAŽNO

Dana 16.12.2016. godine, stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN 113/19).
Molimo sve koji su se registrirali kao prvi kupci na Portalu gospodarskog ribarstva, da na istoj stranici ispunjavaju evidencije vaganja i prodajne listove te potvrde o ulovu.
Za unos novih prodajnih listova potrebno je izvršiti registraciju Prvog kupca na Portalu gospodarskog ribarstva (PGR) koju možete napraviti klikom ovdje.

Ukoliko već imate korisnički račun na PGR-u koji koristite za ispunjavanje transportnih dokumenata, prijavite se s njim i ispunite zahtjev za registraciju prvog kupca.
Ispunjavanje prodajnih listova u aplikaciji Prvokupci ribe do daljnjega je moguće, no preporuča se prelazak na novi sustav.

Sve potrebne informacije vezane uz registraciju i odobravanje subjekata u poslovanju s hranom (registracija ribarnica i odobrenih objekata) zainteresirani mogu uputiti na mail adresu vetrinarstvo@mps.hr.
U slučaju bilo kakvih nedoumica ili potencijalnih grešaka koje se pojave, molimo vas da se javite na dežurni telefon u Ribarskom monitoring centru 01 6443 188 ili pošaljite e-mail na adresu rmc@mps.hr. Upute za korištenje sustava nalaze se ovdje.

11.12.2019.

Kako bismo korisnicima omogućili što jednostavniju prilagodbu novim odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, koji stupa na snagu 16. prosinca 2019., na Portalu gospodarskog ribarstva od danas je omogućeno ispunjavanje prodajnih listova, evidencija vaganja, potvrda o preuzimanju i potvrda o ulovu.
Dokumenti koji će se od danas ispunjavati na Portalu gospodarskog ribarstva službeni su, no zbog postepenog prelaska na novi sustav, omogućeno je prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2020. godine u kojemu se svi sudionici u lancu prve prodaje mogu prilagoditi novom sustavu. Ispunjavanje prodajnih listova u aplikaciji Prvokupci ribe i dalje je moguće, no preporuča se prelazak na novi sustav. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili potencijalnih grešaka koje se pojave, molimo vas da se javite na dežurni telefon u Ribarskom monitoring centru 01 6443 188 ili pošaljite e-mail na adresu rmc@mps.hr. Upute za korištenje sustava nalaze se ovdje.

14.11.2019.

Objava i stupanje na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca odgađa se za 16. prosinaca 2019. iz razloga kako bi se omogućilo korisnicima ribarnica i odobrenih objekata da se na vrijeme registriraju prema novom Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom koji bi uskoro trebao stupiti na snagu. Sve potrebne informacije vezane uz registraciju i odobravanje subjekata u poslovanju s hranom (registracija ribarnica i odobrenih objekata) zainteresirani mogu uputiti na mail adresu vetrinarstvo@mps.hr.
Prodajni listovi do tog datuma i dalje se popunjavaju na staroj adresi https://www.ribarstvo.hr/prvokupci, u aplikaciji Prvokupci ribe, a evidencija vaganja do tad se ne ispunjava.

12.11.2019.

Od danas je registriranim prvim kupcima na PGR-u omogućen unos odgovornih osoba, serijskih brojeva vaga i slanje pozivnica potkorisnicima sustava. Više o tome možete pročitati ovdje.

27.09.2019.

VAŽNO! Novi sustav prve prodaje i vaganja odgođeni za 18. studenoga
Objava i stupanje na snagu Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca te stupanje na snagu Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima odgađaju se za 18. studenoga 2019. Pravilnici su trebali stupiti na snagu 1. listopada 2019. godine, no zbog brojnih molbi korisnika sustava da se omogući duže vrijeme za prilagodbu na novi sustav vaganja i prve prodaje te zbog omogućavanja svim korisnicima da se na vrijeme registriraju i budu u skladu sa Zakonom, rok za uporabu produljen je za mjesec dana. U objavu je također upućen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vaganju, u kojem je također korigiran rok za primjenu vaganja i ispunjavanja evidencije vaganja na 18. studenoga 2019. godine.
Prodajni listovi do tog datuma i dalje se popunjavaju na staroj adresi, u aplikaciji Prvokupci ribe, a evidencija vaganja do tad se ne ispunjava.

23.09.2019.

Od danas je omogućena registracija kapetana na koćama i plivaricama-srdelarama za vaganje na plovilu. Zahtjev se nalazi u izborniku s lijeve strane.

02.09.2019.

VAŽNO!
REGISTRACIJA PRVIH KUPACA
Od 1.10.2019. prodajni listovi ispunjavat će se isključivo na PGR-u. Kako biste se registrirali kao prvi kupac, potrebno je ispuniti zahtjev za registraciju koji se nalazi u izborniku s lijeve strane.
Postojeći korisnici PGR portala se mogu prijaviti sa svojim korisničkim računom i podnijeti zahtjev za registraciju prvog kupca.
Prvi kupci koji nemaju korisnički račun na PGR-u, odnosno ne ispunjavaju transportne dokumente, mogu se prijaviti na PGR portal s korisničkim podacima iz aplikacije Prvokupci ribe, a nakon odobrenja registracije za prvog kupca, dobit će rješenje s novim korisničkim imenom u obliku e-mail adrese, dok lozinka ostaje nepromijenjena.
Preporučamo da se registrirate odmah kako biste od 1.10.2019. mogli nesmetano unositi prodajne listove na PGR-u.

Upute za registraciju možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za registraciju, s preslikom osobne iskaznice i plaćenom upravnom pristojbom, uputite pismenim putem na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom „Zahtjev za registraciju prvog kupca“.
Upravnu pristojbu u iznosu 35,00 HRK možete uplatiti kupnjom državnih biljega koje ćete uputiti sa Zahtjevom, ili općom uplatnicom, ili putem Internet bankarstva na sljedeći račun:

IBAN: HR1210010051863000160
model :HR64
poziv na broj: 5002-1079-OIB (OIB odgovorne osobe)
.
U slučaju uplate uplatnicom ili Internet bankarstvom, potrebno je dostaviti dokaz o izvršenom plaćanju:
  • presliku naloga za plaćanje (uplatnice), ili
  • ispis naloga o izvršenom plaćanju.

11.07.2019.

Zbog povremenih pojavljivanja grešaka kod korisnika koji ispunjavaju transportne dokumente putem preglednika Google Chrome, preporučujemo svim korisnicima da na Portal gospodarskog ribarstva ulaze putem Internet Explorera, Microsoft Edgea ili instaliraju neki od besplatnih preglednika, recimo Mozilla Firefox koji se jednostavno skida na stranici https://www.mozilla.org/hr/firefox/all/ i instalira putem ikone u gornjem desnom kutu.

8.2.2019.

Zbog povećanog broja grešaka prilikom upisa broja elektronskih očevidnika, naglašavamo da ulaskom u 2019. godinu svi elektronski očevidnici dobivaju predbroj HRVLOG19, a ne HRVLOG18.