Što je novo

28.09.2021.

Ugostiteljskim objektima i ribarnicama mogućnost prvokupa plavoperajne tune i igluna produljena do 1.10.2022.

U Narodnim novinama br. 104/2021 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna. Pravilnikom je za godinu dana produljen rok do kojega ugostiteljski objekti i ribarnice mogu biti prvokupci plavoperajne tune i igluna, odnosno tu će mogućnost imati do 1.10.2022. godine.


01.09.2021.

Ukidanje upravnih pristojbi od 35,00 kuna

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/2021) od 1. rujna 2021. godine na zahtjeve, molbe, prijedloge prijave i druge podneske te za rješenja za koje nije uredbom propisana druga pristojba, pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave. Slijedom Uredbe, na zahtjeve i donošenje rješenja o registraciji prvih kupaca, za odobrenje vaganja kapetana na koći ili plivarici za registraciju izvoznika kao i za izmjenu podataka prvog kupca, više ne postoji obveza uplate upravne pristojbe.


26.10.2020.

Onemogućena izrada prodajnih listova iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, osim u slučaju vaganja na plovilu!

Sukladno Pravilniku o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima (NN br. 50/19 i 47/20), za vaganje proizvoda ribarstva zadužen je PRVI KUPAC ili kapetan na koći ili plivarici. Prvi kupac također može za vaganje ovlastiti i drugu fizičku ili pravnu osobu pa osoba koja je vagala ne mora biti djelatnik tvrtke, nego ribar, transporter ili netko treći, no u tom slučaju ovlašćuje ga za unos podataka putem pozivnice.
Zbog određenog broja prodajnih listova koji su rađeni iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, što nije u skladu s Pravilnikom, na PGR-u je od danas onemogućena izrada prodajnih listova iz tuđih vaganja.

Podsjećamo, u tu svrhu i postoje pozivnice, koje prvi kupac može poslati fizičkoj ili pravnoj osobi da važe u njegovo ime, a ukoliko se važe za drugu tvrtku, bitno je da u vaganju stoji ime te tvrtke. U slučaju nejasnoća, molimo vas da više pročitate u uputama gore desno.


21.8.2020

Izmjena naziva ribolovnih alata u službenim dokumentima

Od dana 20.08.2020. u službene dokumente više nije moguće upisivati određene vrste ribolovnih alata koji nisu propisani Zakonom o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega. Vrste ribolovnih alata koje više nije moguće upisivati su: sve jednostruke i trostruke mreže prema pojedinačnim nazivima osim mreže listarice, obalna povlačna mreža – koćica, potegača srdelara – ljetna trata, potegača igličara, kogol, strašin, odmet kančenica povlačni povraz (panula), plivajući povrazi (tunje samice), povraz s kukom za lov glavonožaca, ludar, zagonica, fružata, alati za sakupljanje drugih morskih organizama, obalne mreže potegače, mreža potegača trata – ciplarica i dredže.
Umjesto gore navedenih mreža stajaćica potrebno je upisati jednu od ponuđenih mreža stajaćica:

  • jednostruke mreže stajaćice – GNS
  • trostruke jednopodne mreže stajaćice – GTR
  • trostruke dvopodne mreže stajaćice – GTN
Umjesto alata „ludar, zagonica i fružata“ potrebno je upisati ribolovni alat „tramata – OTH L“, umjesto „odmeta kančenice povlačnog povraza (panule)“ potrebno je upisati „povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) – LHP“, a „alate za sakupljanje drugih morskih organizama“ mijenja „priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama – OTH A“.


19.08.2020

Važno! Dovršavanje bar koda za tunu ili igluna stavljanjem u maloprodaju te pregled podataka o ribi na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba

Zbog grešaka koje se znaju događati tijekom ispunjavanja podataka o sljedivosti tune ili igluna, još jednom molimo korisnike da pročitaju kratke upute ili kompletni priručnik. Također Vas upozoravamo na dva detalja:

  • Put bar koda završava tek kada se za bar kod izabere opcija da se pošalje u maloprodaju ili u inozemstvo. Kako bi se bar kod mogao poslati u maloprodaju potrebno je prilikom registracije naznačiti da korisnik ima maloprodajni objekt (ribarnica, restoran) te unijeti u Sljedivost -> Moji maloprodajni objekt podatke o objektu.
  • Podaci o ribi u bar kodu mogu se pratiti na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba gdje je potrebno upisati serijski broj bar koda ili ga skenirati, no bit će vidljivi tek od trenutka kada je bar kod završio svoj put, odnosno kada se bar kod putem sustava sljedivosti pošalje u maloprodaju ili inozemstvo


02.01.2020.

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u.

Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 ZAGREB