Što je novo

01.07.2020.

U sustavu sljedivosti ugostiteljima omogućeno filetiranje ribe u pakete s više odrezaka

Sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sljedivosti plavoperajne tune i igluna od danas je u modulu sljedivosti korisnicima koji su registrirani kao ugostitelji omogućeno da u slučaju da tunu ili igluna filetiraju na odreske, označe paket fileta jednom naljepnicom s napomenom da u paketu smije biti najviše 30 odrezaka. Postupak je jednak kao i s uobičajenim filetiranjem – izborom ribe koja se filetira, odabere se opcija filetiranje, no tada sustav pita koliko fileta i/ili paketa fileta se izrađuje. Pritom je moguće odabrati i oboje (filetiranje i paket fileta) u slučaju da cijela riba ne ide u pakete. Nakon toga upisuju se novi bar kodovi s naljepnica koje se izrađuju te ostali potrebni podaci, a kod odabira paketa fileta upisuje se i broj odrezaka u paketu. Također se upisuje i maloprodajni objekt. Izradom paketa fileta, dolazi se do kraja lanca, a iz paketa fileta moguće je uzimati odreske kroz duže vrijeme. Informacije o paketu fileta bit će moguće odmah skenirati na portalu HRiba i vidjet će se sve dok ne istekne rok koji je odabran prilikom izrade paketa.

01.07.2020.

U pregledu dokumenata dodani filteri za mjesece i godine radi bržeg rada sustava

Od jučer je u pregledu dokumenata omogućeno filtriranje dokumenata prema mjesecima i godinama. Sada će se prilikom otvaranja pregleda dokumenata automatski biti postavljen trenutačni mjesec i godina, a ukoliko se želi pregledati duže razdoblje, potrebno je odabrati drugi mjesec ili godinu ili pak cijelu godinu. Izmjena je napravljena kako bi se ubrzao sustav pretraživanja dokumenata.

27.02.2020.

Ribarima i kupcima tune i igluna započela obveza dostave podataka o sljedivosti

Obavještavamo sve uključene u lanac ulova i trgovine plavoperajnom tunom i iglunom da je otvaranjem sezone udičarskog tunolova 15. veljače započela praktična primjena Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna („Narodne novine“, 82/2019). U sustav sljedivosti uključeni su ribari koji love tune ili igluna, prvi kupci i svi sljedeći kupci, a svi su dužni registrirati se na Portalu gospodarskog ribarstva, popuniti zahtjev za registraciju sljedivosti te redovito ispunjavati podatke vezane uz sljedivost kako to propisuje Pravilnik. U praksi to znači da će se svaku ulovljena tunu i igluna, iz ulova i prilova, ribar označiti markicom određene boje koja će se vezati oko repa ribe i koja će sadržavati jedinstveni bar kod, a u očevidnik će upisati uz ribu dodijeljeni bar kod. Prvi kupac će nakon prihvaćanja i preuzimanja ribe u modulu sljedivosti moći upisati sljedećeg i tako do maloprodaje. Prilikom filetiranja prvi kupac - odobreni objekt svaki će komad označiti posebnom naljepnicom. Markice i bar kodove korisnici će zaprimati u područnoj jedinici Uprave ribarstva. Opisanim postupkom osigurava se da se informacije o ribi prenose na svakog sljedećeg subjekata u lancu distribucije te da su dostupne u maloprodaji krajnjem potrošaču koji očitavanjem bar koda ili upisom bar koda na web stranicu http://ribarstvo.hr/hriba/ mogu saznati informacije o svakoj ribi. Kratke upute o upotrebi sustava za možete pročitati ovdje, a kompletni priručnik za popunjavanje potrebne dokumentacije ovdje.

02.01.2020.

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u.

Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 ZAGREB