Što je novo

26.10.2020.

Onemogućena izrada prodajnih listova iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, osim u slučaju vaganja na plovilu!

Sukladno Pravilniku o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima (NN br. 50/19 i 47/20), za vaganje proizvoda ribarstva zadužen je PRVI KUPAC ili kapetan na koći ili plivarici. Prvi kupac također može za vaganje ovlastiti i drugu fizičku ili pravnu osobu pa osoba koja je vagala ne mora biti djelatnik tvrtke, nego ribar, transporter ili netko treći, no u tom slučaju ovlašćuje ga za unos podataka putem pozivnice.
Zbog određenog broja prodajnih listova koji su rađeni iz vaganja u koja su upisane druge tvrtke, što nije u skladu s Pravilnikom, na PGR-u je od danas onemogućena izrada prodajnih listova iz tuđih vaganja.

Podsjećamo, u tu svrhu i postoje pozivnice, koje prvi kupac može poslati fizičkoj ili pravnoj osobi da važe u njegovo ime, a ukoliko se važe za drugu tvrtku, bitno je da u vaganju stoji ime te tvrtke. U slučaju nejasnoća, molimo vas da više pročitate u uputama gore desno.


21.8.2020

Izmjena naziva ribolovnih alata u službenim dokumentima

Od dana 20.08.2020. u službene dokumente više nije moguće upisivati određene vrste ribolovnih alata koji nisu propisani Zakonom o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega. Vrste ribolovnih alata koje više nije moguće upisivati su: sve jednostruke i trostruke mreže prema pojedinačnim nazivima osim mreže listarice, obalna povlačna mreža – koćica, potegača srdelara – ljetna trata, potegača igličara, kogol, strašin, odmet kančenica povlačni povraz (panula), plivajući povrazi (tunje samice), povraz s kukom za lov glavonožaca, ludar, zagonica, fružata, alati za sakupljanje drugih morskih organizama, obalne mreže potegače, mreža potegača trata – ciplarica i dredže.
Umjesto gore navedenih mreža stajaćica potrebno je upisati jednu od ponuđenih mreža stajaćica:

  • jednostruke mreže stajaćice – GNS
  • trostruke jednopodne mreže stajaćice – GTR
  • trostruke dvopodne mreže stajaćice – GTN
Umjesto alata „ludar, zagonica i fružata“ potrebno je upisati ribolovni alat „tramata – OTH L“, umjesto „odmeta kančenice povlačnog povraza (panule)“ potrebno je upisati „povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) – LHP“, a „alate za sakupljanje drugih morskih organizama“ mijenja „priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama – OTH A“.


19.08.2020

Važno! Dovršavanje bar koda za tunu ili igluna stavljanjem u maloprodaju te pregled podataka o ribi na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba

Zbog grešaka koje se znaju događati tijekom ispunjavanja podataka o sljedivosti tune ili igluna, još jednom molimo korisnike da pročitaju kratke upute ili kompletni priručnik. Također Vas upozoravamo na dva detalja:

  • Put bar koda završava tek kada se za bar kod izabere opcija da se pošalje u maloprodaju ili u inozemstvo. Kako bi se bar kod mogao poslati u maloprodaju potrebno je prilikom registracije naznačiti da korisnik ima maloprodajni objekt (ribarnica, restoran) te unijeti u Sljedivost -> Moji maloprodajni objekt podatke o objektu.
  • Podaci o ribi u bar kodu mogu se pratiti na stranici www.ribarstvo.hr/HRiba gdje je potrebno upisati serijski broj bar koda ili ga skenirati, no bit će vidljivi tek od trenutka kada je bar kod završio svoj put, odnosno kada se bar kod putem sustava sljedivosti pošalje u maloprodaju ili inozemstvo


01.07.2020.

U sustavu sljedivosti ugostiteljima omogućeno filetiranje ribe u pakete s više odrezaka

Sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sljedivosti plavoperajne tune i igluna od danas je u modulu sljedivosti korisnicima koji su registrirani kao ugostitelji omogućeno da u slučaju da tunu ili igluna filetiraju na odreske, označe paket fileta jednom naljepnicom s napomenom da u paketu smije biti najviše 30 odrezaka. Postupak je jednak kao i s uobičajenim filetiranjem – izborom ribe koja se filetira, odabere se opcija filetiranje, no tada sustav pita koliko fileta i/ili paketa fileta se izrađuje. Pritom je moguće odabrati i oboje (filetiranje i paket fileta) u slučaju da cijela riba ne ide u pakete. Nakon toga upisuju se novi bar kodovi s naljepnica koje se izrađuju te ostali potrebni podaci, a kod odabira paketa fileta upisuje se i broj odrezaka u paketu. Također se upisuje i maloprodajni objekt. Izradom paketa fileta, dolazi se do kraja lanca, a iz paketa fileta moguće je uzimati odreske kroz duže vrijeme. Informacije o paketu fileta bit će moguće odmah skenirati na portalu HRiba i vidjet će se sve dok ne istekne rok koji je odabran prilikom izrade paketa.

01.07.2020.

U pregledu dokumenata dodani filteri za mjesece i godine radi bržeg rada sustava

Od jučer je u pregledu dokumenata omogućeno filtriranje dokumenata prema mjesecima i godinama. Sada će se prilikom otvaranja pregleda dokumenata automatski biti postavljen trenutačni mjesec i godina, a ukoliko se želi pregledati duže razdoblje, potrebno je odabrati drugi mjesec ili godinu ili pak cijelu godinu. Izmjena je napravljena kako bi se ubrzao sustav pretraživanja dokumenata.

27.02.2020.

Ribarima i kupcima tune i igluna započela obveza dostave podataka o sljedivosti

Obavještavamo sve uključene u lanac ulova i trgovine plavoperajnom tunom i iglunom da je otvaranjem sezone udičarskog tunolova 15. veljače započela praktična primjena Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna („Narodne novine“, 82/2019). U sustav sljedivosti uključeni su ribari koji love tune ili igluna, prvi kupci i svi sljedeći kupci, a svi su dužni registrirati se na Portalu gospodarskog ribarstva, popuniti zahtjev za registraciju sljedivosti te redovito ispunjavati podatke vezane uz sljedivost kako to propisuje Pravilnik. U praksi to znači da će se svaku ulovljena tunu i igluna, iz ulova i prilova, ribar označiti markicom određene boje koja će se vezati oko repa ribe i koja će sadržavati jedinstveni bar kod, a u očevidnik će upisati uz ribu dodijeljeni bar kod. Prvi kupac će nakon prihvaćanja i preuzimanja ribe u modulu sljedivosti moći upisati sljedećeg i tako do maloprodaje. Prilikom filetiranja prvi kupac - odobreni objekt svaki će komad označiti posebnom naljepnicom. Markice i bar kodove korisnici će zaprimati u područnoj jedinici Uprave ribarstva. Opisanim postupkom osigurava se da se informacije o ribi prenose na svakog sljedećeg subjekata u lancu distribucije te da su dostupne u maloprodaji krajnjem potrošaču koji očitavanjem bar koda ili upisom bar koda na web stranicu http://ribarstvo.hr/hriba/ mogu saznati informacije o svakoj ribi. Kratke upute o upotrebi sustava za možete pročitati ovdje, a kompletni priručnik za popunjavanje potrebne dokumentacije ovdje.

02.01.2020.

Važne informacije o registraciji ribarnica!

Obavještavamo zainteresirane prvokupce ribe da je sukladno Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, objavljenom u Narodnim novinama broj 123/2019 potrebno izvršiti registraciju klupe/štanda unutar postojećeg objekta slanjem Zahtjeva za registraciju koji se može preuzeti ovdje. Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim brojem ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u.

Dokumentacija se šalje na adresu:
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 ZAGREB